BONILLA RODRÍGUEZ, A.


-1988 Coloquio de Arqueología do noroeste Peninsular.  Porto-Baiao, 22 a 24 de
septiembre de 1988.
-1990 IV Coloquio Galaico-Miñoto.  Lugo, 24 a 27 de septiembre de 1990.
-1996  Ciclo “Novas da Arqueoloxía Galega”.  A.P.A.G., febrero de 1996.
- I Encontros Galegos de Arqueoloxía.  Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento (CSIC).  Comunicación titulada Intervención no Castelo da Lúa (Rianxo).
- 2009 “A  arqueología como actividade profesional”. V Xornadas de Protección do Patrimonio Cultural. O Patrimonio Arqueológico. Consellería de Cultura e Turismo. A Coruña. Junio 2009.


BONILLA RODRÍGUEZ, A.; BÓVEDA FERNÁNDEZ, Mª. J.


-2006 “Rexistro e conservación da documentación arqueológica. Achegamento á arqueología profesional: redación de proxectos e memorias”, Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia, Santiago de Compostela.


BONILLA RODRÍGUEZ, A.; CÉSAR VILA, M.


-2007 “O Castelo da Lúa (Rianxo): da intervención de urxencia á rendabilización sociocultural dun xacemento arqueológico”. I Encontro arqueológico do Barbanza. Centro Arqueológico do Barbanza, Neixón (Boiro), 24 e 25 de febreiro de 2007.

 

CÉSAR VILA, M.


-2004a “A terra sigillata: producción e comercialización”, Conferencia organizada por la Dirección de la Residencia Estudiantil “Monte da Condesa”, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela.


-2004b “A terra sigillata: producción e comercialización”, Conferencia organizada  pola Asociación de Estudos Limiaos “Enxebre” e o Casino de Xinzo de Limia, Ourense.
 
CAAMAÑO GESTO, X.M.; CÉSAR VILA, M.; LÓPEZ PÉREZ, Mª. C.


-2005 “Curso de posgrao. Tratamento e análise de materiais arqueológicos. Materiais arqueológicos: productos manufacturados. Cerámica romana: a terra sigillata no NW peninsular”, Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia, Santiago de Compostela.


CÉSAR VILA, M.; LÓPEZ PÉREZ, Mª. C.


-2006 “Curso de formación contínua. Tratamento e análise de materiais arqueológicos. Materiais arqueológicos: productos manufacturados. Cerámica romana: a terra sigillata no NW peninsular”, Departamento de Historia I, Facultade de Xeografía e Historia, Santiago de Compostela.